Join team DoSpace!

Om DoSpace
DoSpace är en plats där flexibilitet och möten står i centrum. Vi har flexibla avtal med tillgång till allmänna ytor och tjänster kombinerat med ett starkt fokus på att bygga community och interaktion som skapar affärsnytta för våra medlemmar. Hos oss sitter egenföretagare, frilansare, start-ups och stora företag.

Idag består vårt team av 4 medarbetare som delar målet att förändra arbetsplatser för alltid.


DoSpace står idag inför en stor expansion som innebär att vi behöver förstärka vårt team i rask takt de närmaste åren. Är du ambitiös, driven och redo för en varierande vardag? Lämna en spontanansökan här!

Student? Sök DoSpace Student Brand Ambassador Här!